27 juni 2024

Facebook Instagram

Over de stichting

De stichting Markvelds Belang (SMB) zag het officiële levenslicht middels de oprichtingsstatuten op 8 mei 1981. Deze zijn in 2020 vernieuwd.
In de statuten lezen we dat de stichting twee doelen heeft:

  • Het (doen) organiseren van activiteiten en evenementen voor inwoners van de buurtschap Markvelde, mensen die zich met Markvelde verbonden voelen en overige belangstellenden.
  • Het optreden als platform voor en vertegenwoordigen van de buurtbewoners en mensen die zich met Markvelde verbonden voelen.

Activiteiten en evenementen

Er wordt heel wat georganiseerd en we mogen zeggen dat Markvelde momenteel bruist: er is op allerlei gebieden veel te doen. Op deze website leest u alle informatie daarover.

We onderscheiden daarbij Evenementen en Activiteiten. Evenementen zijn de soms wat meer grootschaliger zaken die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld het voorjaarsfeest, de verlichte avondwandeling en de toneelvoorstellingen. Daarnaast kennen we vele Activiteiten, die al dan niet met een wekelijks karakter, in of nabij ’t Lammerhoes gehouden worden en waarvoor iedereen zich kan aanmelden om mee te doen. Graag nodigen wij u daarvoor uit!

Vertegenwoordiging en samenwerking

SMB werkt nauw samen met de Stichting Beheer Lammershoes, die eigenaar en beheerder is van ons buurthuis ’t Lammerhoes. SMB huurt de ruimtes in het Lammershoes en organiseert de activiteiten.

Als vertegenwoordigende partij van de buurtschap Markvelde neemt SMB deel in het ‘Platform Buurtschappen Gemeente Hof van Twente”. Dit is een overlegorgaan waarin de belangen behartigd worden van de bewoners en de buurtorganisaties in de 13 buurtschappen die de gemeente rijk is.

Met betrekking tot het voorjaarsfeest nemen we deel aan het overleg met alle feesten in de gemeente Hof van Twente en het overleg in de Kring Twente, waar een groot deel van alle Twentse zomerfeesten en kermissen deel vanuit maken. Ook zijn we lid van de Vogelschiet Vereniging Twente in verband met dit traditionele onderdeel van onze voorjaarsfeesten.

Over tal van onderwerpen is goed contact met beide gemeenten, Hof van Twente en Berkelland. Onder meer met betrekking tot leefbaarheid, wonen en duurzaamheid weten de gemeenten ons te vinden. Eens per zoveel tijd komt het voltallige college en/of wethouders naar ’t Lammershoes toe voor een informatieve avond.

Realisatie Bart Merkus Webontwikkeling & Design - 2024