30 april 2024

Facebook Instagram
4 december 2021

Huidige corona maatregelen buurthuizen

Corona-virus

Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden de volgende maatregelen die ook van
belang zijn voor buurt- en dorpshuizen:

• Houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht
is.
• Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is geldt een mondkapjesplicht.
• Horeca en essentiële winkels, zoals supermarkt, dierenwinkel en drogisterij, zijn
open tot 17.00 uur.
• In de horeca is een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats verplicht.
• Evenementen kunnen plaatsvinden tot 17.00 uur met een coronatoegangsbewijs
én een vaste zitplaats. En met een maximum van 1250 personen per ruimte.
• Deze verplichte sluitingstijd geldt niet voor kunst- en cultuurvoorstellingen in
bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen.
• Voor reguliere ontmoetingsactiviteiten in het buurt- en dorpshuis gelden géén
verplichte sluitingstijden. Beheerders en besturen kunnen er wel voor kiezen een
buurthuis eerder dan normaal te sluiten (bijvoorbeeld in overleg met de
gemeente). De horeca binnen een buurthuis dient in ieder geval om 20.00 uur te
sluiten.
• Publiek bij sport, zowel bij de professionals als amateurs, is niet toegestaan.
Verder is alle sport toegestaan.
• Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag.
• Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere (gevaccineerde
en ongevaccineerde) huisgenoten moeten in quarantaine.
• Op rijksoverheid.nl/coronamaatregelen staan alle maatregelen, voorwaarden en
uitzonderingen verder toegelicht.
Het Coronatoegangsbewijs
Het Corona Toegangsbewijs (CTB) is vanaf 6 november 2021 op meer plekken en
locaties verplicht in Nederland. Voor dorp- en buurthuizen/ wijkcentra is het CTB een
ingewikkelde maatregel. Het dorp- en buurthuis is namelijk de plek waar sociaal contact
plaatsvindt en laagdrempelige activiteiten georganiseerd worden, maar tegelijkertijd is
het ook een gebouw dat juist multifunctioneel ingezet wordt (voor dagbesteding, inloop,
horeca en evenementen). In deze handreiking wordt daarom uiteengezet hoe het CTB
gebuikt moet worden in dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en de
maatschappelijke opvang.
Het Coronatoegangsbewijs is niet verplicht in dorps- en buurthuizen. Dit
betekent dat toegang tot een dorps- en buurthuis niet onder de CTB-plicht vallen.
Hieronder worden enkele functies nader toegelicht:
• de bibliotheek(functie) is niet CTB-plichtig;
• de georganiseerde en besloten dagbesteding is niet CTB-plichtig (ook het nuttigen
van een maaltijd en een kop koffie kan in dergelijke settings zonder CTB);
• ontmoetingsactiviteiten die voor specifieke doelgroepen georganiseerd worden
(zoals kaarten, kienen, biljarten, gamen of vergaderingen) kunnen zonder CTB
plaatsvinden in het buurthuis;
• de open inloop (bijvoorbeeld Inloop-GGZ/ huiskamerfunctie/ soos/ spreekuur van
het wijkteam) kan zonder CTB plaatsvinden (zonder horecafunctie1);
• bijvoorbeeld ook het Alzheimer-café, lunch- en kookactiviteiten voor kwetsbare
groepen en bewegingslessen kunnen plaatsvinden zonder CTB;
• huiswerkbegeleiding of andere educatieve activiteiten binnen dorps- of
buurthuizen zijn niet CTB-plichtig;
• individuele ondersteuning binnen dorps- of buurthuizen is niet CTB-plichtig;
• ook de maatschappelijke opvang is vrij toegankelijk voor de betreffende

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/naar-dorpshuis-buurthuis-dagbesteding-of-maatschappelijke-opvang

Agenda

Realisatie Bart Merkus Webontwikkeling & Design - 2024