26 januari, 2021

Layer Slider

Slide background

Over de stichting

De stichting Markvelds Belang (SMB) zag het officiële levenslicht middels de oprichtingsstatuten op 8 mei 1981. 

Daarin lezen we dat de stichting ten doel heeft: “het organiseren en opluisteren van volks- en buurtfeesten, alsmede het houden van culturele-, sociale- of sportieve evenementen en dergelijke voor bewoners van Markvelde en omstreken of anderszins aan Markvelde gebondenen, ongeacht leeftijd, levensovertuiging of politieke overtuiging”. 

 

“De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van voorjaarsfeesten en het houden van lezingen, bijeenkomsten of uitstapjes”.

 

Hoewel de woordkeus sinds 1981 enigszins veranderd is, is de strekking van te statutentekst nog steeds van toepassing. In de loop der jaren is er heel wat georganiseerd en we mogen zeggen dat Markvelde momenteel bruist: er is op allerlei gebieden veel te doen. Op deze website leest u alle informatie daarover. 

We onderscheiden daarbij Evenementen en Activiteiten. Evenementen zijn de soms wat meer grootschaliger zaken die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld het voorjaarsfeest, de verlichte avondwandeling en de toneelvoorstellingen. Daarnaast kennen we vele Activiteiten, die al dan niet met een wekelijks karakter, in of nabij ’t Lammerhoes gehouden worden en waarvoor iedereen zich kan aanmelden om mee te doen. Graag nodigen wij u daarvoor uit!

SMB werkt nauw samen met de Stichting Beheer Lammershoes, die eigenaar en beheerder is van ons buurthuis ’t Lammerhoes. SMB huurt de ruimtes in het Lammershoes en organiseert de activiteiten. Vanzelfsprekend is er ook intensief contact met de school O.B.S. Markvelde, het middelpunt in onze buurt. Een aantal activiteiten wordt samen met de school georganiseerd en regelmatig wordt gebruik gemaakt van elkaars ruimtes. Ook wordt nauw samengewerkt met Stichting Zevensprongplein die het onderhoud van het schoolplein en het sportveld tegenover de school verzorgt. Hiervoor heeft zij een onderhoudsconvenant met de gemeente Hof van Twente gesloten.

Als vertegenwoordigende partij van de buurtschap Markvelde neemt SMB deel in het Platform Buurtschappen Gemeente Hof van Twente. Dit is een overlegorgaan waarin de belangen behartigd worden van de bewoners en de buurtorganisaties in de 13 buurtschappen die de gemeente rijk is. 

Verder zijn er een tweetal overlegorganen waaraan we deelnemen met betrekking tot het voorjaarsfeest. Dat zijn het overleg met alle feesten in de gemeente Hof van Twente en het overleg in de Kring Twente, waar een groot deel van alle Twentse zomerfeesten en kermissen deel vanuit maken. Momenteel vervult SMB de voorzittersrol van dit overleg.

 

Agenda

December 2020
ma di wo do vr za zo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31