't Lammershoes is gesloten

In aansluiting op de maatregelen van de Nederlandse Regering met betrekking tot het Coronavirus is 't Lammershoes gesloten vanaf 4 november 22.00 tot 19 november. Wij volgen het nieuws hieromtrent op de voet en zullen waar nodig de maatregelen aanpassen aan de ontwikkelingen van de komende weken.

Het bestuur van Stichting Markvelds Belang

Verlichte avondwandeling gaat niet door.

Wij hebben helaas moeten besluiten om de verlichte avondwandeltocht dit jaar niet door te laten gaan. In verband met het coronavirus willen we de vrijwilligers en de bezoekers niet in gevaar brengen. Het is jammer, we willen in deze Coronatijd graag weer wat leven in de Markveldse brouwerij brengen, maar dat moet dat allemaal haalbaar zijn en gedragen worden door de mensen die het betreft. Volgend jaar gaan we vol goede moed naar een vervolg en hopelijk weer een hele mooie verlichte avondwandeling! We hopen u graag te zien op vrijdag 1 of zaterdag 2 oktober 2021!

't Lammershoes opent haar deuren weer!

Op vrijdag 29 mei is een nieuwe noodvordering van de veiligheidsregio Twente opgesteld met betrekking tot aanpassing van de coronamaatregelen. Na veelvuldig contact met de gemeente en overleg met het Platform Buurtschappen Hof van Twente, blijkt dat het nog steeds niet 100% helder is wat wel en niet mag op alle onderdelen van onze activiteiten in Markvelde. Wel is duidelijk dat sinds 1 juni 't Lammershoes weer open mag. Het bestuur van Stichting Markvelds Belang heeft daarom, na beraad en overleg met betrokkenen, het volgende besloten:

Er gelden de volgende voorwaarden:

- Er mogen maximaal 30 personen binnen aanwezig zijn

- Deze mensen houden allemaal minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar

- Iedereen moet een zitplaats (aan een tafel) hebben

- Er moet vooraf bekend zijn wie er op de betreffende avond aanwezig zullen zijn 

-  Bij binnenkomst moet aan iedere deelnemer gevraagd worden naar zijn/haar gezondheid (verkouden, koorts etcetera)

- Mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis

- Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid, wees dan extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig thuis te blijven. 

Binnensporten mag nog niet:

De volgende activiteiten kunnen dus ook na 1 juni vooralsnog niet plaats vinden in 't Lammershoes: biljarten, pilatus, line-dance en bewegen voor ouderen. Buiten het gebouw kunnen deze activiteiten wel plaatsvinden. Zo is de jeu de boules groep al weer een tijdje actief op het sportveld en ook de line-dancers gaan buiten op het schoolplein weer aan de slag. 

Huisregels:

Het bestuur van Stichting Markvelds Belang heeft de volgende aanvullende huisregels opgesteld die vanaf 1 juni gelden:

- Bij binnenkomst in 't Lammershoes gaat u eerst uw handen wassen

- De leider/leidster van de betreffende groep is als eerste aanwezig en vraagt persoonlijk aan iedere deelnemer/ster of deze verkoudheidsklachten en/of wel koorts heeft

- De leider/leidster van de betreffende groep heeft vooraf thuis een lijst opgesteld met namen van de mensen die bij de activiteit aanwezig zullen zijn

- Na afloop van de activiteit moeten alle gebruikte stoelen en tafels worden schoongemaakt

- Dit geldt ook voor de deurklinken, de keuken en de toiletten

- De leider/leidster van de groep is verantwoordelijk voor het goed schoonmaken

- Iedere bezoeker van 't Lammershoes heeft een eigen verantwoordelijkheid

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Remond Molenkamp 06 40252468

Vriendenwandeltocht afgelast

Vanwege het coronavirus zijn wij helaas genoodzaakt om de Markveldse wandeltocht van zondag 21 juni af te lassen. Wij hopen volgend jaar de wandeltocht wel weer te kunnen organiseren. Volgend jaar zal de wandeltocht gehouden worden op zondag 20 juni noteer deze datum alvast in uw agenda!

Voorjaarsfeest Markvelde afgelast

Omdat tot 1 juni alle samenkomsten in Nederland verboden zijn, hebben we ook het besluit moeten nemen om het voorjaarsfeest in Markvelde (dat gepland stond voor 15,16 en 17 mei) niet door te laten gaan. Dat spijt ons erg, omdat het jaarlijks weer een hoogtepunt met betrekking tot saamhorigheid, noaberschap en gezelligheid in onze buurtschap is. Maar gezien de huidige omstandigheden is het een besluit dat onze volledige instemming en begrip heeft. Zeker vanuit de hierboven genoemde aspecten. Zoals dat van heel Nederland gevraagd wordt, willen wij in Markvelde nu in deze weken het algemeen belang absoluut voor laten gaan. Er komt dit jaar geen nieuwe datum voor ons voorjaarsfeest, temeer daar op 9 en 10 oktober de jongens van Dansclub Hand-In-Tuk hun Fest organiseren in Markvelde. Het voorjaarsfeest 2021 zal gehouden worden in het weekend 7-8 en 9 mei.

 

Overigens is dus ook 't Lammershoes tot 1 juni gesloten en zijn er geen activiteiten of samenkomsten.

 

Volgende week zaterdag 4 april staan de containers voor het inzamelen van oud papier wel op het sportveld. De ervaring leert dat er eigenlijk nooit meer dan twee auto's tegelijkertijd aanwezig zijn. Daarom menen we dat we deze service door kunnen laten gaan.

- We vragen wel aan iedereen die oud-papier komt brengen om zelf de afstand van minimaal 1,5 meter tot anderen in acht te nemen

- Er zal om deze reden zaterdag dan ook geen begeleider vanuit Markvelds Belang aanwezig zijn om u te helpen

- We vragen u dan ook om het papier dat  eventueel naast de container valt zelf op te ruimen.

Pagina 1 van 16